Organització

There are no translations available.

La organització del SIDIAP es basa en les següents estructures:

 • Comissió de Seguiment
 • Comissió Executiva
 • Comitè Científic
 • Equip Tècnic

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Funcions:

 • Definir i aprovar les directrius, els requisits i el treball a desenvolupar.
 • Aprovar el pla de treball.
 • Realitzar el seguiment
 • Vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Resoldre possibles problemes i contingències.
 • Realitzar l’avaluació final .

Composició:

 • Dos representants de cada una de les parts. Actualment aquests són: Montserrat Figuerola Batista i Jaume Benavent Areu per part de l’ICS, i per Concepció Violan Fors i Bonaventura Bolíbar Ribas per part de l’IDIAP.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Funcions:

 • Operativitzar les decisions de la Comissió de seguiment.
 • Elaborar el Pla de treball

Composició:

 • Fins a 8 membres com a màxim. Director Gerent de l’IDIAP, Director Científic IDIAP, 2 investigadors IDIAP, 4 professionals de la Direcció Assistencial de l’ICS nombrats per aquesta direcció. Actualment aquests són: Conxa Violan, Sebastià Calero, Francesc Fina, Manuel Medina, Rosa Morros, Miquel Quesada, Rafael Ramos i  Boni Bolíbar.

COMITÈ CIENTÍFIC

Funcions:

 • Avaluar les sol·licituds d’informació rebudes per determinar-ne la factibilitat, interès, i possibles conflicte d’interessos, i conseqüentment aprovar o denegar la sol·licitud segons els criteris establerts pel Comitè de Direcció.

Composició:

 • Fins a 8 membres com a màxim, Director Científic IDIAP, 4 investigadors de l’ICS a proposta de la Direcció Assistencial i 3 de l’IDIAP. Actualment aquests són: Rafael Ramos, Sebastià Calero, Francesc Fina, Rosa Morros i Boni Bolíbar.

EQUIP TÈCNIC

Funcions:

 • Desenvolupar totes les tasques tècniques necessàries per donar resposta a les sol·licituds aprovades pel Comitè Científic

Composició:

 • El coordinador del SIDIAP i els diversos membres que formen l’equip tècnic del SIDIAP. Actualment aquests són:
  • Coordinador del SIDIAP: Francesc Fina
  • Membres: Eduardo Hermosilla, Rosa Morros, Magdalena Rosell, Rafael Ramos, Jordi Rodriguez, Maria del Mar García, Daniel Prieto, Boni Bolíbar i Anna Moleras


 Noticies

Prev Next

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Dins el Congres Internacional d'Osteoporosi de Burdeus el Diario Medico va fer-li una entrevista al Dr. Dani Prieto en relació a l’estudi que estan fent amb el SIDAP sobre biofosfanats,...

Primary Care Databases Symposium

La Infectious Disease Research Network juntament amb la University College London and the London School of Hygiene & Tropical Medicine organitzen un simposi els dies 26 i 27 de gener...

Catalunya obre les HC de primària a la R + D

L'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut (ICS) acaben de posar a disposició dels investigadors una base d'històries clíniques d'atenció primària, amb informació...