SIDIAP Inicio Servicios Quien puede solicitar datos

Quien puede solicitar datos


  • Investigadores IDIAP
  • Grupos exernos
  • Entidades con animo de lucro

Investigadors IDIAP

Els investigadors pertanyents a grups de recerca acreditats per l’IDIAP o investigadors d’atenció primària de l’ICS, podran gaudir d’unes tarifes més ajustades, basades en cobrir la despesa associada al manteniment (control de qualitat), el maneig (actualització) i la producció de la base de dades de treball.

Els projectes de recerca proposats per grups de recerca acreditats per l’IDIAP Jordi Gol seran de màxima prioritat per SIDIAP.

Grups exerns

Els investigadors de grups de recerca d’altres institucions, també poden sol·licitar dades al SIDIAP.

El marc normatiu que regirà la cessió de dades de SIDIAP a aquests grups i/o institucions és farà mitjançant la signatura d’un conveni (link al model sense ànim de lucre).

Entitats sense ànim de lucre

El SIDIAP no cedeix dades a entitats amb ànim de lucre, però sí pot portar a terme projectes de recerca de qualitat i entregar a la seva finalització els informes de resultats pertinents, que es pactaran amb l’entitat finançadora en la fase de disseny de l’estudi.

Això podrà realitzar-se per dues vies:

  1. a través de la realització de l’estudi sencer per part de SIDIAP.
  2. a partir del contacte amb algun grup de recerca de l’IDIAP amb expertesa en el tema de recerca plantejat (veure secció següent “CONTACTE AMB GRUPS DE RECERCA IDIAP”).

Les entitats amb ànim de lucre que valorin l’ús de les dades de SIDIAP per realitzar projectes de recerca, han de conèixer les normes internes de funcionament de la plataforma SIDIAP amb la formalització del següent conveni (link al model sense ànim de lucre).


 Noticies

Prev Next

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Dins el Congres Internacional d'Osteoporosi de Burdeus el Diario Medico va fer-li una entrevista al Dr. Dani Prieto en relació a l’estudi que estan fent amb el SIDAP sobre biofosfanats,...

Primary Care Databases Symposium

La Infectious Disease Research Network juntament amb la University College London and the London School of Hygiene & Tropical Medicine organitzen un simposi els dies 26 i 27 de gener...

Catalunya abre les HC de primaria a la R + D

El Instituto de Investigación en Atención Primaria (IDIAP) Jordi Gol y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) acaban de poner a disposición de los investigadores una base de historias...